Høne

Høne er involvert i skapelsen av mennesket og blir nevnt som Odins følgesvenn i norrøne tekster.

Islandsk manuskript
fra 1700-tallet (Høne til høyre)

Høne er en gud som sammen med Odin og Lodur står for skapelsen av mennesket i eddadiktet Voluspå. Ellers er Høne nevnt om Odins følgesvenn i noen tekster. Han og den kloke Mime blir sendt som gissel til vanegudene etter at krigen mellom æser og vaner ble avsluttet. Hva navnet til guden kommer fra (norrønt Hǿnir), om det har sammenheng med fuglen ‘høne’, er usikkert. Det er kanskje påfallende at Snorre Sturluson skriver om Høne at han kunne kalles den langfotede eller ‘gruskongen’ (norrønt aurkonungr).

Kilder: NGH§22

Loke

Loke er sønn av jotnen Fårbaute, men er likevel regnet blant gudene. Han er en «trickster» som velger jotnenes side når ragnarok kommer.

Loke i et islandsk håndskrift (1700-tallet).

Loke blir omtalt som en av æsene, men han er sønn av jotnen Fårbaute, og det er usikkert om moren er gudinne eller jotunkvinne (navn: Lauvøy, Nål). Odin og Loke står hverandre nær; de har blandet blod i fortiden og har lovet hverandre brorskap.

Loke er gift med Sigyn og har barna Narve og Nare med henne. I tillegg har han mønstrøse barn med jotunkvinnen Angerboda: Midgardsormen, Fenresulven og Hel, hun som rår over dødsriket under jorden. I tillegg forvandlet Loke seg til en hoppe en gang, og da fødte han den åttebente hesten Sleipner, som Odin fikk i eie.

Loke er en «trickster-skikkelse». Lojaliteten hans er ustø, og han farer med triks og løgn. Han skaper problemer for gudene, men han finner også løsninger på problemene, spesielt når gudene truer ham til det! Når ragnarok kommer, kjemper han på jotnenes side. Ifølge Snorre Sturluson dreper Loke og Heimdall hverandre i den siste kampen.

Les mer i Store norske leksikon.

Andre kilder: NGH§23

Tor

Tor er gudenes fremste kriger, og han beskytter guder og mennesker mot jotnene. Når det lynte og tordnet, trodde folk at Tor reiste over himmelen med to bukker som trekkdyr.

Tor er sønn av Odin og Jord. Han er gift med Siv og har to barn med henne: sønnen Mode og datteren Trud. En annen sønn, Magne, har han med en jotunkvinne som heter Jarnsaksa.

Tor fisker Midgardsormen.
Færøysk frimerke fra 2004.

Trudvang heter Tors bosted, og av alle eiendelene sine er han mest kjent for hammeren Mjølne. Den bruker han i strid med jotnene, for hammeren treffer alltid målet og kommer tilbake etterpå. Han eier også magiske hansker og et belte som gir ham ekstra styrke. Tor sørger for at både guder og mennesker er beskyttet mot jotnene. Når ragnarok kommer, blir han drept av Midgardsormen.

Tor er knyttet til lyn og torden. Han har en vogn som trekkes av to bukker, og bukkene kan slaktes og spises. Dersom benene samles og legges i bukkeskinnene, blir bukkene levende igjen. Når Tor reiser i kjerren sin, høres torden. Selve ordet torden kommer av Tor+dønn, der dønn betyr «sterk, hul lyd med kraftig gjenlyd, drønn».

Navnet Tor inngår i mange stedsnavn i hele Norden, og derfor har han antakelig vært dyrket i hele området. Også sagalitteraturen forteller om dyrkelse av denne guden.

Les mer i Store norske leksikon.

Andre kilder: NGH§13, Bokmålsordboka:torden

Njord

Njord er faren til Frøy og Frøya. Han har makt over havet og vinden.

Njord ved havet (1893)

En gang lå æsene i strid med vanene, og kampen endte med et forlik der begge parter utvekslet gisler. Njord ble sendt som gissel fra vanene til æsene. Han hadde barnene Frøy og Frøya.

Han ble gift med jotunkvinnen Skade, men de to ble skilt siden de ikke kunne trives på samme sted. Skade måtte bo på fjellet hvor hun hadde vokst opp, mens Njord ville bo ved havet.

Njord har makt over hav og vind, og han kan gi hell og lykke. Navnet finnes i mange stedsnavn, og guden har vært dyrket i store deler av Norden. En romersk historiker (Tacitus, 56–120 e.Kr.), kjenner til navnet i en eldre form, men hos Tacitus refererer det til en gudinne.

Les mer i Store norske leksikon.

Andre kilder: NGH§15, SNL:Tacitus

Balder

Balder er sønn av Odin og Frigg. Han er vakker og klok. Han blir drept av den blinde guden Hod, men skal leve i verden etter ragnarok.

Jacques Reich (1852–1923)

Balder er sønn av Odin og Frigg. Han er gift med Nanna og har sønnen Forsete. Han bor i Breidablikk og beskrives som vakker og lys, og han tillegges klokskap og rettferdighetssans.

Selv om Balder er en gud mange har hørt om, fortelles det ikke så veldig mye om ham i norrøne tekster. I den viktigste myten krever Balders mor, Frigg, at alle ting gir løfter om at de ikke skal skade sønnen. Men det fantes en plante hun ikke hadde fått løfte fra: mistelteinen. Gudene samler seg til feiring og skyter på Balder uten at han tar skade av det. Men den tvilsomme Loke kjenner til dette med mistelteinen, og han lurer den blinde guden Hod til å skyte på Balder med den. Balder dør og havner i dødsriket. Frigg gjør et forsøk på bringe ham tilbake, men Loke forhindrer at det skjer.

Mange har ment at myten om Balder er påvirket av kristendommens forestillinger om Jesu’ død, også fordi Balder ifølge noen kilder skal komme tilbake etter ragnarok. Påvirkningen fra kristendommen kan ha skjedd både i og etter vikingtiden. Det er lite som tyder på at Balder har blitt dyrket, og navnet hans er ikke bevart i gamle stedsnavn, slik tilfellet er med mange andre guder.

Les mer i Store norske leksikon.

Andre kilder: NGH§14

Ty

Ty har bare én arm, for den andre armen ble spist av Fenresulven. Ty er en krigsgud.

John Bauer (1911)

Guden Ty er ikke mye omtalt i de norrøne kildene. Kildene gir noe ulike svar på hvem han stammer fra. Snorre Sturluson skriver i Snorres Edda at han er sønn av Odin, men ifølge eddadiktet Hymeskvadet kan jotnen Hyme være faren hans.

Han er mest kjent fra en myte der gudene forsøker å sett en lenke på den farlige Fenresulven. Når gudene endelig har funnet en lenke som ikke vil ryke, og skal lure den på ulven, krever ulven garantier for å bli sluppet løs igjen. Ty legger armen sin i munnen på ulven som pant, og dette koster ham armen, for gudene vil ikke slippe ulven løs igjen. Når ragnarok kommer, forteller Snorre Sturluson, skal Ty og hunden Garm drepe hverandre. Antakelig er Garm et annet navn på Fenresulven.

Navnet til Ty (norrønt Týr) henger sammen med navnene på den greske guden Zevs og med latin Jupiter. Muligens har disse gudene felles opphav. Det finnes en del stedsnavn med Ty i seg, spesielt i Danmark, og dermed er det rimelig å tro at han vært dyrket i de områdene.

Ty var trolig en krigsgud.

Les om Zevs i Store norske leksikon.
Les om Jupiter i Store norske leksikon.

Frøya

Frøya er en gudinne for kjærlighet og fruktbarhet, og hun tar imot krigere som har falt i strid.

James Doyle Penrose (1862-1932)

Gudinnen Frøya tilhører en slekt av guder som kalles vaner. Hun er datteren til Njord og søsteren til Frøy. Døtrene hennes heter Noss og Gjerseme. Hun er gift med en som heter Od, men han har reist sin vei.

Bostedet til Frøya heter Folkvang, og hun eier et berømt brystsmykke som heter Brisingamen. Som kjøretøy bruker hun en kjerre trukket av katter. Frøya mottar halvparten av de krigere som har falt i kamp, og som hun selv har valgt ut. Hun er også knyttet til trolldom.

Det fortelles i eddadiktet Trymskvadet at jotnen Trym ville gifte seg med Frøya. Han hadde stjålet hammeren til Tor og krevde ekteskap med Frøya for å levere hammeren tilbake. Frøya ville ikke høre snakk om et giftermål med jotnen. Løsningen ble å kle Tor ut som Frøya og på den måten lure jotnen til å hente hammeren frem fra skjulestedet.

Frøya er en gudinne for kjærlighet og fruktbarhet. Navnet hennes har sammenheng med substantivet frue.

Les mer i Store norske leksikon.

Heimdall

Heimdall er sønn av ni jotunkvinner og stamfar til menneskene. Han holder vakt for gudene ved regnbuebroen Bivrost.

Heimdall med Gjallarhorn
Emil Doepler (ca. 1905)

Heimdall ble født av ni jotunkvinner på kanten av verden. Ifølge et eddadikt som heter Rigstula er han stamfar til menneskene i de tre samfunnsklassene: treller, bønder og herskere. Snorre Sturluson mente at Odin var faren til Heimdall.

Heimdalls bosted heter Himmelbergene, og han fungerer som vokter for gudene. Han passer på regnbuebroen Bivrost og har et horn som heter Gjallarhorn. Det skal han blåse i hvis jotnene kommer, og lyden kan høres i hele verden. Heimdall har ekstremt god hørsel og godt syn. Hesten hans heter Gulltopp.

Fødselen til Heimdall og en del informasjon om denne guden er gåtefull. Han beskrives som veldig hellig, men vi vet ikke om han noen gang ble dyrket. Det finnes ikke stedsnavn som med sikkerhet kan knyttes til guden, slik det gjør med for eksempel Odin og Frøy.

Idunn

Idunn er gift med Brage, og hun eier magiske epler som holder gudene unge. Hun er gudinne for fruktbarhet og undommelighet.

Idunn og Brage.
Lorens Frølich (1820-1908)

Det blir ikke fortalt mye om gudinnen Idunn i de norrøne tekstene. Hun er gift med guden Brage. Ut fra et gammelt skaldedikt kan det se ut til at boligen til Idunn og Brage heter Bunnaker.

Hun eier magiske epler som gudene spiser av for å holde seg unge. En myte handler om at Idunn og eplene hennes ble røvet av en jotun som het Tjatse. Dermed stod æsene i fare for å svekkes og dø av alderdom. Den upålitelige guden Loke var med på bortførelsen av Idunn, og gudene tvang ham til å føre gudinnen tilbake til Åsgård.

Idunn var en gudinne for fruktbarhet og ungdommelighet.

Les mer i Store norske leksikon.