Frøya

Frøya er en gudinne for kjærlighet og fruktbarhet, og hun tar imot krigere som har falt i strid.

James Doyle Penrose (1862-1932)

Gudinnen Frøya tilhører en slekt av guder som kalles vaner. Hun er datteren til Njord og søsteren til Frøy. Døtrene hennes heter Noss og Gjerseme. Hun er gift med en som heter Od, men han har reist sin vei.

Bostedet til Frøya heter Folkvang, og hun eier et berømt brystsmykke som heter Brisingamen. Som kjøretøy bruker hun en kjerre trukket av katter. Frøya mottar halvparten av de krigere som har falt i kamp, og som hun selv har valgt ut. Hun er også knyttet til trolldom.

Det fortelles i eddadiktet Trymskvadet at jotnen Trym ville gifte seg med Frøya. Han hadde stjålet hammeren til Tor og krevde ekteskap med Frøya for å levere hammeren tilbake. Frøya ville ikke høre snakk om et giftermål med jotnen. Løsningen ble å kle Tor ut som Frøya og på den måten lure jotnen til å hente hammeren frem fra skjulestedet.

Frøya er en gudinne for kjærlighet og fruktbarhet. Navnet hennes har sammenheng med substantivet frue.

Les mer i Store norske leksikon.

Heimdall

Heimdall er sønn av ni jotunkvinner og stamfar til menneskene. Han holder vakt for gudene ved regnbuebroen Bivrost.

Heimdall med Gjallarhorn
Emil Doepler (ca. 1905)

Heimdall ble født av ni jotunkvinner på kanten av verden. Ifølge et eddadikt som heter Rigstula er han stamfar til menneskene i de tre samfunnsklassene: treller, bønder og herskere. Snorre Sturluson mente at Odin var faren til Heimdall.

Heimdalls bosted heter Himmelbergene, og han fungerer som vokter for gudene. Han passer på regnbuebroen Bivrost og har et horn som heter Gjallarhorn. Det skal han blåse i hvis jotnene kommer, og lyden kan høres i hele verden. Heimdall har ekstremt god hørsel og godt syn. Hesten hans heter Gulltopp.

Fødselen til Heimdall og en del informasjon om denne guden er gåtefull. Han beskrives som veldig hellig, men vi vet ikke om han noen gang ble dyrket. Det finnes ikke stedsnavn som med sikkerhet kan knyttes til guden, slik det gjør med for eksempel Odin og Frøy.

Idunn

Idunn er gift med Brage, og hun eier magiske epler som holder gudene unge. Hun er gudinne for fruktbarhet og undommelighet.

Idunn og Brage.
Lorens Frølich (1820-1908)

Det blir ikke fortalt mye om gudinnen Idunn i de norrøne tekstene. Hun er gift med guden Brage. Ut fra et gammelt skaldedikt kan det se ut til at boligen til Idunn og Brage heter Bunnaker.

Hun eier magiske epler som gudene spiser av for å holde seg unge. En myte handler om at Idunn og eplene hennes ble røvet av en jotun som het Tjatse. Dermed stod æsene i fare for å svekkes og dø av alderdom. Den upålitelige guden Loke var med på bortførelsen av Idunn, og gudene tvang ham til å føre gudinnen tilbake til Åsgård.

Idunn var en gudinne for fruktbarhet og ungdommelighet.

Les mer i Store norske leksikon.

Frøy

Guden Frøy ble dyrket i store deler av Norden. Frøy var en gud for fruktbarhet, vekst, velstand og lykke.

Frøy er sønn av Njord og tilhører den slekten av guder som kalles vaner. Han ble hodestups forelsket i jotunkvinnen Gerd da han satte seg i Odins sete Lidskjalv og fikk øye på henne. Tjeneren hans, Skirne, tvang Gerd til å møte guden ved hjelp av trusler og forbannelser.

Frøy sitter i Odins sete.
Frederic Lawrence (1903)

Frøy bor i Alvheim. Han eier en hanngris, en galt, som heter Gyllenbuste, og han bruker galten som trekkdyr. Den kan reise både på land, hav og i luften. Han hadde en gang et sverd som kunne hugge av seg selv, men det forsvant etter at tjeneren Skirne fikk det med seg på frierferd til Gerd. Frøy eier også skipet Skidbladne som er laget av dverger, og kan bli så lite at det kan bæres i lommen.

Frøy var en gud for fruktbarhet, vekst, velstand og lykke. Stedsnavn viser at Frøy ble dyrket over store deler av Norden, særlig i Sverige. Guden ble regnet som forfar til den svenske kongeætten ynglingeætten.

Les mer i Store norske leksikon.

Andre kilder: NGH§16

Odin

Odin er gudenes høvding, og han er gift med Frigg. Han har ett øye og rir den åttebente hesten Sleipner. Når ragnarok kommer, blir han drept av Fenresulven. Odin var en gud for krigskunst, magi og diktning.

Av Lorens Frølich (1820-1908)

Guden Odin er ofte fremstilt som gudenes høvding. Han er sønn av et mytevesen som heter Borr, og en jotunkvinne som heter Bestla. Vi vet lite om Odins foreldre. Vilje og Ve heter brødrene hans. Han har barn med flere kvinner. Med konen sin Frigg får han Balder, og med Jord får han den mektige Tor. Sønnene Vidar og Våle får han med jotunkvinnene Grid og Rind.

Odin har bare ett øye, for det andre ligger i Mimes brønn, slik at han får tilgang til all visdommen i denne brønnen. Han har to ravner, Hugin og Munin, som flyr omkring og speider. Hesten hans er den åttebente Sleipner, og han har et spyd som heter Gungne. Han bor i Valhall, og der tar han imot en del av de krigerne som dør i strid.

I den fjerne fortiden drepte Odin og brødrene en jotun som het Yme og skapte verden av liket. I en annen kjent Odin-myte lurte han skaldemjøden fra jotnene, en mjød som gir dikterevner til den som drikker den. Når verdens undergang kommer, ragnarok, skal Odin bli drept av den store Fenresulven.

Odin var en gud for krigskunst, magi og diktning.

Les mer i Store norske leksikon.

Andre kilder: NGH§12